Onze Doelstelling

Ieder kind heeft het recht om zijn talenten, in de breedste zin van het woord, te kunnen ontwikkelen.
Dit is echter niet vanzelfsprekend voor iedere kind. Wij richten ons dan ook met name op leerlingen uit achterstandswijken.
Wij bieden, in samenwerking met de school, verdiepende talentprogramma's aan voor Cultuur en Techniek. 
De school selecteert leerlingen die tijdens schooltijd een (natuurlijke) aanleggen blijken te hebben voor een bepaald vakgebied en hier bijzonder gemotiveerd zijn.
In samenwerking met de school stellen wij een programma op dat de leerling de mogelijkheid biedt zijn talenten verder te kunnen ontwikkelen.
Het programma wordt zo samengesteld dat wij na enige tijd niet meer nodig zijn.


Een masterclassprogramma is richtinggevend in het behalen van de gestelde doelstellingen.

HET KIND STAAT ALTIJD CENTRAAL